Om ROT-avdraget

Skattereduktion som ger lägre arbetskostnader

ROT-avdraget är en form av skattesubvention som finns till för privatpersoner som vill anlita ett utomstående företag för att genomföra renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer. För att man skall få nyttja avdraget behöver man bo i fastigheten åtminstone under en del av året. Att göra en golvslipning i Uppsala är ett arbete som är berättigat till subventionen förutsatt att företaget man anlitar är registrerat för F-skatt. Som mest kan man göra avdrag med 50 000 kronor varje år.

Golvslipning till ett lägre pris

Om du behöver en golvslipning i Uppsala kan du använda dig av ROT-avdraget för arbetet. Du kan anlita oss för att förnya och renovera golven i såväl din fasta bostad som i din sommarstuga och då har du rätt att göra ett avdrag på 30 % på våra arbetskostnader.

Vi sköter kontakten med Skatteverket

När du väljer oss för er golvslipning i Uppsala drar av det belopp ni har rätt till på fakturan som du får från oss. Vi tar även hand om att rapportera allt som rör subventionen till Skatteverket utan att ni behöver göra någonting själva.